3 Χρονών

Γνωστικές δεξιότητες
• Ξέρει το επώνυμό του, το φύλο του, το όνομα του δρόμου που μένει
• Μένει σε μια δραστηριότητα για 8-9 λεπτά.
• Τραγουδάει.

“Πραγματικές” δεξιότητες
• Του αρέσει να μιλά χωρίς ντροπές.
• Χρησιμοποιεί την γλώσσα σαν εργαλείο.
• Μένει στο ίδιο θέμα συζήτησης.

Σημασιολογικές δεξιότητες
• Κατανοεί έννοιες όπως: “ένα,” “πολλά,” “μεγάλο,” “μικρό,” “ίδιο,” “διαφορετικό,” “άδειο,” “γεμάτο,” “καθαρό,” “βρώμικο,” κα.
• Κατανοεί χρονικές έννοιες όπως “νύχτα” και “μέρα”.
• Το λεξιλόγιο του έχει φτάσει τις 900 λέξεις.

Φωνολογικές δεξιότητες
• Παράγει ομιλία που είναι κατανοητή κατά 90%.
• Παράγει τα περισσότερα σύμφωνα σωστά.
• Μόνο περιστασιακά επαναλαμβάνει συλλαβές όπως “μα-μα-μα-μα-μπα.”

Συντακτικές δεξιότητες
• Ακολουθεί σύνθετες οδηγίες, π.χ “Βάλε την κούκλα στο κρεββάτι”.
• Κατανοεί και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό.
• Επαναλαμβάνει ιστορίες χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις.
• Χρησιμοποιεί προτάσεις 3 λέξεων, 5 λέξεων.
• Κάνει απλές ερωτήσεις

4 Χρονών

Γνωστικές δεξιότητες
• Κατανοεί την έννοια του αντίθετου.
• Αναγνωρίζει τα: σταυρός, τρίγωνο, κύκλος, τετράγωνο.
• Χρησιμοποιεί λέξεις όπως “νομίζω” ή “ελπίζω”
• Μένει σε μια δραστηριότητα για 11-12 λεπτά.
• Ονομάζει τα κυριότερα χρώματα.

“Πραγματικές” δεξιότητες
• Κατανοεί τις βασικές “αρχές” μια συζήτησης, όπως π.χ το θέμα.
• Σπάνια διστάζει.
• Αλλάζει τον λόγο του ανάλογα με την ηλικία του ακροατή.
• Μιλά στο τηλέφωνο.

Σημασιολογικές δεξιότητες
• Κατανοεί χρονικές έννοιες όπως “νωρίς το πρωί,” “τον άλλο μήνα”.
• Κατανοεί χωρικές έννοιες όπως π.χ, “μπροστά από,” “πίσω.”
• Χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις από όσες μπορούν να μετρηθούν (περίπου 1500).

Φωνολογικές δεξιότητες
• Εκφράζεται χρησιμοποιώντας κατανοητό λόγο από όλους.
• Κάποια γράμματα όπως το /σ/, /ρ/ πιθανόν να μην προφέρονται καθαρά.

Συντακτικές δεξιότητες
• Αντιλαμβάνεται σύνθετες προτάσεις.
• Ακολουθεί οδηγίες τριών επιπέδων ακόμα και αν το αντικείμενο δεν είναι ορατό.
• Χρησιμοποιεί προτάσεις 5-λέξεων ή 6-λέξεων.
• Κάνει ερωτήσεις όπως: “Τι,” “που,” “πότε” και “γιατί”
• Χρησιμοποιεί σωστά τους χρόνους: ενεστώτας, αόριστος.

5 Χρονών

Γνωστικές δεξιότητες
• Κατανοεί τις έννοιες: αιτία-αποτέλεσμα.
• Γνωρίζει τα γενέθλια και την οδό που μένει.
• Μένει σε μια δραστηριότητα για 15-20 λεπτά.
• Κάνει σύνθετη αιτιολόγηση.
• Ζητάει επίμονα λεπτομερείς εξηγήσεις.

“Πραγματικές” δεξιότητες
• Εκφράζει τα αισθήματά του προφορικά.
• Δείχνει ενδιαφέρον σε αστεία πράγματα.

Σημασιολογικές δεξιότητες
• Κατηγοριοποιεί αντικείμενα ανάλογα π.χ με το χρώμα, με το σχήμα κ.λ.π
• Κατανοεί τις έννοιες “περισσότερο” και “λιγότερο.”
• Περιγράφει πρόσωπα, πράγματα και τοποθεσίες.
• Γνωρίζει την ώρα της ημέρας που έχει σχέση με μια δραστηριότητα.
• Λέει τις ημέρες της εβδομάδας και γνωρίζει βασικά νομίσματα.
• Χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις από όσες μπορούν να μετρηθούν (χρησιμοποιεί 2000, γνωρίζει 6000).

Φωνολογικές δεξιότητες
• Ο λόγος του είναι σχεδόν τέλειος, με εξαίρεση ίσως το “ρ”.

Συντακτικές δεξιότητες
• Αφηγείται ιστορίες.
• Απαντά ερωτήσεις σχετικά με μια ιστορία.
• Κατανοεί σύνθετες ερωτήσεις.
• Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων, 8 λέξεων.
• Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις