Κωφό θεωρείται το άτομο, στο οποίο η ανικανότητα ακοής αποκλείει την επιτυχή απόκτηση πληροφορίας, διαμέσου της ακοής, με ή χωρίς ακουστικά.

Βαρήκοο είναι το άτομο, που γενικώς με τη χρήση ακουστικού έχει αρκετή ακοή, για επιτυχή απόκτηση πληροφορίας διαμέσου ακοής.

ποιες μέθοδοι εξέτασης της ακοής υπάρχουν;

 • Ανιχνευτική ακουομετρία (ανταπόκριση σε ήχους)
 • Τονική ακουομετρία (κλασική τονική ακουομετρία, παιγνιοακουομετρία)
 • Ομιλητική ακουομετρία
 • Τυμπανομετρία (τυμπανόγραμμα, αντανακλαστικά του αναβολέα)
 • Ηλεκτρονική ακουομετρία

ποια είναι τα αίτια της κώφωσης-βαρηκοΐας;

 • Πριν από τη γέννηση: ερυθρά κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης, ιώσεις, ωτοτοξικά φάρμακα, διαβήτης, νεφρίτιδα…της μητέρας
 • Κατά τη γέννηση: παράταση τοκετού, τραυματισμοί κατά τον τοκετό, ανοξία, ίκτερος, προωρότητα,
 • Μετά τη γέννηση: οικογενειακή βαρηκοΐα, σύνδρομα, λοιμώξεις, μηνιγγίτιδα, τραυματισμοί, ίκτερος, ωτοτοξικά.

Η έγκαιρη διαπίστωση της αιτίας που προκαλεί τη βαρηκοΐα ή την κώφωση είναι εξαιρετικά σημαντική. Οδηγεί αφενός στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση της βαρηκοΐας και αφετέρου στην έγκαιρη αντιμετώπισή της, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη της ομιλίας και στην ψυχοκινητική – πνευματική ανάπτυξη του παιδιού.

ποια είναι τα συμπτώματα και οι εκδηλώσεις που προκαλούν την υπόνοια για βαρηκοΐα-κώφωση;

Αν ένα βρέφος 6-12 μηνών δε βγάζει φθόγγους (φωνές), δεν απολαμβάνει τα παιχνίδια που κάνουν θόρυβο και δε δημιουργεί τις πρώτες δικές του λέξεις, η συμπεριφορά του ενέχει ενδείξεις για βαρηκοΐα – κώφωση. Ένα παιδί 2-3 ετών, που δεν άρχισε ακόμα να αναπτύσσει λόγο ή το λεξιλόγιό του είναι πολύ φτωχό και δε σχηματίζει καθόλου φράσεις με συνδυασμούς λέξεων, δημιουργεί κι αυτό υπόνοια για βαρηκοΐα – κώφωση. Σε μεγαλύτερη ηλικία το βαρήκοο-κωφό παιδί δείχνει απομονωμένο από το περιβάλλον του, έντονα αποκομμένο από τα άλλα παιδιά και, αν καταφέρνει να παρακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα, συναντά προβλήματα μαθήσεως.

πώς θα μπορούσε ο γονιός να αναγνωρίσει δυσκολίες στην ακοή του παιδιού του;

Ανάμεσα στον 8ο και 12ο μήνα ένα παιδί φυσιολογικό ακουστικά θα πρέπει να έχει την παρακάτω συμπεριφορά:

 • Οι συνηθισμένοι θόρυβοι το αποσπούν από τα παιχνίδια του
 • Tεντώνει το αυτί του με προσοχή σε ελαφρά ακουστικά ερεθίσματα
 • Αντιδρά, όταν φωνάζουν το όνομά του από απόσταση
 • Βγάζει μικρές άναρθρες φωνές