Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, με στόχο την κατανόηση των ψυχολογικών εμπλοκών και δυσκολιών και τη λειτουργική διαχείρισης αυτών. Η ατομική ψυχοθεραπευτική διεργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου του θεραπευόμενου, πέρα και πάνω από την οποιαδήποτε παθολογία του. Η αναζήτηση της προσωπικής ευθύνης, μέσα από την επεξεργασία ενδοψυχικών συγκρούσεων, οδηγεί στη βαθιά συνειδητοποίηση της προσωπικής δύναμης και στη νοηματοδότηση της ζωής.