Η δραματοθεραπεία χρησιμοποιεί με επιστημονικό τρόπο τα θεραπευτικά στοιχεία του δράματος και του θεάτρου στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας.
Με εργαλείο τη δημιουργική έκφραση, το παίξιμο ρόλων, τη ζωγραφική, το παιχνίδι, τη χρήση ιστοριών, μύθων, παραμυθιών, επιτρέπεται η αναβίωση και επεξεργασία προσωπικών εμπειριών, με τρόπο ασφαλή και αποστασιοποιημένο.