Η εργοθεραπεία παρεμβαίνει σε διαταραχές και προβλήματα, που εμποδίζουν τη λειτουργική επίδοση των παιδιών και στοχεύει στην ανάπτυξη, τη βελτίωση ή την επανάκτηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, στις οποίες υπολείπονται. Η εργοθεραπεία μέσα από επιλεγμένα θεραπευτικά προγράμματα και δραστηριότητες συντελεί στην ανάπτυξη και ωρίμανση του παιδιού σε τομείς όπως:

  • Κινητικές δεξιότητες: όπως η αδρή και η λεπτή κίνηση, το εύρος κίνησης, η φυσική αντοχή, η μυϊκή δύναμη, ο χειρισμός μικρών αντικειμένων, η ισορροπία, ο αμφίπλευρος συντονισμός, ο οπτικοκινητικός συντονισμός.
  • Γνωστικές / Αντιληπτικές λειτουργίες: όπως η μνήμη, η προσοχή, η συγκέντρωση, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η οπτική επεξεργασία των ερεθισμάτων, ο προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο.
  • Ψυχοκινητικές δεξιότητες: όπως η ενίσχυση στην επικοινωνία, η αυτοαντίληψη, η εικόνα του εαυτού του, τα ενδιαφέροντα, η λήψη πρωτοβουλίών.
  • Καθημερινές δραστηριότητες: όπως το ντύσιμο, το γδύσιμο, η σίτιση, το μπάνιο, η υγιεινή του σώματος του, η αυτοεξυπηρέτηση.