Η λογοθεραπεία στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας του παιδιού, μέσω της οργάνωσης του λόγου και της ομιλίας του, και στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών του προφορικού λόγου. Επεξεργάζεται εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας σε παιδιά με λειτουργική αδυναμία εκπομπής λόγου.
Η λογοθεραπευτική προσπάθεια επικεντρώνει την προσοχή της σε τρεις βασικούς άξονες:

  • το λόγο (γλωσσική έκφραση και κατανόηση): Το παιδί δυσκολεύεται να σχηματίσει προτάσεις, δεν καταφέρνει να εκφράσει τις σκέψεις του με τις σωστές λέξεις, δυσκολεύεται να περιγράψει απλά γεγονότα, κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη, δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες προτάσεις ή οδηγίες
  • την άρθρωση – ομιλία (καθαρότητα ομιλίας): Το παιδί μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη ,δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους (π.χ.: ρ/σ), παραλείπει ήχους μέσα σε μια λέξη…
  • τη ροή της ομιλίας (τραυλισμός): Το παιδί αδυνατεί να ξεκινήσει τη φράση του, επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους, κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους, επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους…

Στο παιδιόθεν η λογοθεραπευτική παρέμβαση έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα και διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τη φύση της δυσκολίας και το νοητικό του δυναμικό. Επιτυγχάνεται με εκπαιδευτικές – θεραπευτικές μεθόδους και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας. Τέλος καθοδηγεί τους γονείς με τακτικές ατομικές συναντήσεις, για τη συνέχιση της θεραπευτικής παρέμβασης στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού.