Θεραπευτικές ομάδες διαπραγματεύονται ζητήματα σχετικά με διαπροσωπικές σχέσεις, συναισθηματικές δυσλειτουργίες, αυτονόμηση, επικοινωνία, διαχείριση άγχους, τραυματικές εμπειρίες, στρες… Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στην κατάκτηση της προσωπικής αυτογνωσίας, μέσα από την εμπειρία της καθολικότητας της ομάδας. Το αμοιβαίο καθρέφτισμα της θεραπευτικής ομάδας ενέχει δέσμευση, ευθύνη και ανατροφοδοτεί ισχυρά κίνητρα σε κάθε μέλος για διορθωτική εμπειρία στη ζωή.