Η συμβουλευτική αποτελεί μία ψυχοεκπαιδευτική διεργασία και απευθύνεται τόσο σε εκείνους που είναι ήδη γονείς, όσο και σε όσους επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον γονεϊκό ρόλο.
Επεξεργάζεται δυσλειτουργίες και δυσχερείς καταστάσεις εντός του οικογενειακού πλαισίου κι αναζητά διεξόδους.