Αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη κάθε μέλους, που θα οδηγήσει στη συνεξέλιξη του ζευγαριού. Η θεραπεία ζευγαριού θεωρεί τη συντροφική σχέση καταλυτικής σημασίας επένδυση στη ζωή με συναισθηματικές, ερωτικές και νοητικές προοπτικές. Επεξεργάζεται έννοιες, όπως η ελευθερία στη σχέση, η κοντινότητα των συντρόφων, η ανάληψη της προσωπικής τους ευθύνης, οι χαμένες προσδοκίες και οι επώδυνες ματαιώσεις, η ανανέωση του αρχικού συμβολαίου της σχέσης.