Η ικανότητα να ονειρευόμαστε για τη ζωή μας αποτελεί υπαρξιακή ανάγκη για κάθε άνθρωπο.
Το όνειρο, η φαντασία για αυτό που δεν έχει υπάρξει… αποτελεί την εικόνα που συντηρεί την έλξη μας για ζωή, χωρίς να πυροδοτείται η απογοήτευση και η απελπισία.
Δίχως όνειρα χάνουμε την ικανότητα να ορίζουμε τη ζωή μας και βρισκόμαστε στο έλεος της μοίρας.