“Μ΄αρέσει εκείνος που η ψυχή του είναι πιο βαθιά από την πληγή του.” Φρ. Νίτσε