Η ψυχοθεραπεία μας διδάσκει πως διαθέτουμε ένα σπουδαίο εργαλείο στην πάλη μας με την ψυχική νόσο: το να ανακαλύψουμε συναισθηματικά την αλήθεια για την αποκλειστική ιστορία των παιδικών μας χρόνων. Και να απελευθερωθούμε έτσι από ψευδαισθήσεις κι ανεπίλυτες ματαιώσεις.

Δε μπορούμε βέβαια να διαγράψουμε επώδυνες εγγραφές από την παιδική μας ηλικία, αφού δε μπορούμε να αλλάξουμε ούτε στο ελάχιστο το παρελθόν μας… Μπορούμε όμως να αναδιοργανώσουμε τον εαυτό μας και να κερδίσουμε εκ νέου την χαμένη μας ενότητα, αν προσεγγίσουμε, πέρα από τη διανοητική γνώση, την προσωπική μας αφήγηση για το παρελθόν.

Αυτός ο δρόμος είναι πάντα δύσκολος! Είναι όμως κι ο μοναδικός τρόπος για να αφήσουμε πίσω μας την αόρατη απειλή του παρελθόντος και να ανακαλύψουμε την προσωπική μας αλήθεια.

Όλη αυτή η συναρπαστική διεργασία λειτουργεί τόσο απελευθερωτικά…