Πόσο έντονη ανάγκη έχουμε να αγαπηθούμε…
Και στην προσπάθειά μας αυτή εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας και καταλήγουμε να γίνουμε ο «άλλος»…