Η ενσυναίσθηση είναι η δύναμή μας για να αλλάξουμε τον κόσμο. Η προσωπική αλλαγή για τον καθένα μας ξεκινά από εκείνη την κρίσιμη στιγμή που αυθόρμητα θα σκεφτούμε «κι αν ήμουν εγώ στη θέση του;».