Ατομική ψυχοθεραπεία

Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, με στόχο την κατανόηση των ψυχολογικών εμπλοκών και δυσκολιών και τη λειτουργική διαχείρισης αυτών. Η ατομική ψυχοθεραπευτική διεργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου του θεραπευόμενου, πέρα και πάνω από την οποιαδήποτε παθολογία του. Η αναζήτηση της προσωπικής ευθύνης, μέσα από την επεξεργασία ενδοψυχικών συγκρούσεων, οδηγεί στη βαθιά συνειδητοποίηση της προσωπικής δύναμης …

Oμαδική ψυχοθεραπεία

Θεραπευτικές ομάδες διαπραγματεύονται ζητήματα σχετικά με διαπροσωπικές σχέσεις, συναισθηματικές δυσλειτουργίες, αυτονόμηση, επικοινωνία, διαχείριση άγχους, τραυματικές εμπειρίες, στρες… Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στην κατάκτηση της προσωπικής αυτογνωσίας, μέσα από την εμπειρία της καθολικότητας της ομάδας. Το αμοιβαίο καθρέφτισμα της θεραπευτικής ομάδας ενέχει δέσμευση, ευθύνη και ανατροφοδοτεί ισχυρά κίνητρα σε κάθε μέλος για διορθωτική εμπειρία στη ζωή.

Θεραπεία οικογένειας

Απευθύνεται σε οικογένειες, που συναντούν δυσκολίες στις σχέσεις και την επικοινωνία τους και βιώνουν συγκρούσεις, που κάνουν τη συμβίωση των μελών δυσλειτουργική. Βασική προϋπόθεση της οικογενειακής θεραπείας αποτελεί η ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στην οικογένεια και στις ανενεργές δυνάμεις της, που εμποδίζουν την ανάπτυξή της. Η ύπαρξη συμπτώματος στο παιδί αντιμετωπίζεται, ως αποτέλεσμα δυσλειτουργικών οικογενειακών σχέσεων κι …

Θεραπεία ζευγαριού

Αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη κάθε μέλους, που θα οδηγήσει στη συνεξέλιξη του ζευγαριού. Η θεραπεία ζευγαριού θεωρεί τη συντροφική σχέση καταλυτικής σημασίας επένδυση στη ζωή με συναισθηματικές, ερωτικές και νοητικές προοπτικές. Επεξεργάζεται έννοιες, όπως η ελευθερία στη σχέση, η κοντινότητα των συντρόφων, η ανάληψη της προσωπικής τους ευθύνης, οι χαμένες προσδοκίες και οι επώδυνες ματαιώσεις, …

Ψυχοθεραπεία παιδιού κι εφήβου

Απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στην καθημερινότητά τους και με δυσλειτουργική συμπεριφορά. Η ψυχοθεραπεία παιδιού κι εφήβου αφορά ζητήματα όπως: κατάθλιψη – διαταραχές της διάθεσης – φοβίες αγχώδεις διαταραχές – σωματοποίηση άγχους σχολική φοβία – δυσκολία αποχωρισμού προβλήματα στη συμπεριφορά – τη διαγωγή – τη σχολική δυπροσαρμοστικότητα τραυλισμό – τικ δυσκολία στη συγκέντρωση της προσοχής …

Παιγνιοθεραπεία

Η παιγνιοθεραπεία αποτελεί μια μη – κατευθυντική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε παιδιά και χρησιμοποιεί το συμβολικό στοιχείο. Αποτελεί μέσο εξωτερίκευσης συναισθημάτων ή απλής βίωσης αυτών. Παίζοντας, ένα παιδί μαθαίνει, πειραματίζεται, ευχαριστιέται, απογοητεύεται και σταδιακά ανακαλύπτει τον εαυτό του και τον κόσμο που το περιβάλλει. Η παιγνιοθεραπεία θεωρεί ότι το παιχνίδι εμπεριέχει θεραπευτική δυναμική και …

Δραματοθεραπεία

Η δραματοθεραπεία χρησιμοποιεί με επιστημονικό τρόπο τα θεραπευτικά στοιχεία του δράματος και του θεάτρου στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας. Με εργαλείο τη δημιουργική έκφραση, το παίξιμο ρόλων, τη ζωγραφική, το παιχνίδι, τη χρήση ιστοριών, μύθων, παραμυθιών, επιτρέπεται η αναβίωση και επεξεργασία προσωπικών εμπειριών, με τρόπο ασφαλή και αποστασιοποιημένο.

Συμβουλευτική Οικογένειας – Γονέων

Η συμβουλευτική αποτελεί μία ψυχοεκπαιδευτική διεργασία και απευθύνεται τόσο σε εκείνους που είναι ήδη γονείς, όσο και σε όσους επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον γονεϊκό ρόλο. Επεξεργάζεται δυσλειτουργίες και δυσχερείς καταστάσεις εντός του οικογενειακού πλαισίου κι αναζητά διεξόδους.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απασχολεί όλους τους μαθητές, που επιθυμούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, δεν αποτελεί μια τεχνική διαδικασία, αλλά μια συστηματική και σύνθετη συμβουλευτική διαδικασία. Ο ειδικός βοηθάει το νέο άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, τις δεξιότητες και κλίσεις του, προκειμένου να μεταβεί με τρόπο λειτουργικό, …