υπαρξιακά ζητήματα στη θεραπευτική πράξη ενός Ορθόδοξου Ψυχοθεραπευτή: σκέψεις και προβληματισμοί μέσα από την κλινική εμπειρία

Εισαγωγή Θεωρητική i) επιχείρημα παρουσίασης Η ψυχοθεραπευτική διεργασία, μέσα από την προσωπική δυαδική σχέση του θεραπευτή με τον θεραπευόμενο, αγγίζει πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο ψυχοθεραπευτής καλείται πάντοτε, όχι απλώς να διαχειριστεί τη συμπτωματολογία των περιστατικών, αλλά να αναδείξει και να επεξεργαστεί τη συνολικότερη θεώρηση του θεραπευόμενου για το νόημα της ζωής, για τις σχέσεις […]