Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «παιδιόθεν»

Το κέντρο ειδικών θεραπειών παιδιόθεν αποτελεί ένα οργανωμένο θεραπευτικό πλαίσιο για παιδιά κι εφήβους με αναπτυξιακές δυσκολίες. Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων, που παρέχουν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά κι εφήβους, καθώς επίσης και συμβουλευτική καθοδήγηση στις οικογένειές τους.

… για κάθε δυσκολία υπάρχει λύση