θεραπευτικό δυναμικό

Η επιστημονική προσέγγιση των δυσκολιών και των εμπλοκών ενός παιδιού ή εφήβου γίνεται από τη διεπιστημονική συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών παιδιόθεν στελεχώνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων και τη θεραπευτική ομάδα απαρτίζουν:

  • παιδοψυχίατρος
  • παιδοψυχολόγος
  • λογοθεραπεύτρια
  • εργοθεραπεύτρια
  • ειδική παιδαγωγός
  • παιγνιοθεραπεύτρια