Ψυχολογική Υποστήριξη

Στο παιδιόθεν προσεγγίζουμε το παιδί και την οικογένεια του, με βάση τη συστημική – υπαρξιακή κατεύθυνση. Η οικογένεια δεν αποτελεί απλώς μία ομάδα ανθρώπων, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Είναι μια σύνθετη ολότητα με δικής της δομή, κανόνες και στόχους, στην οποία οι αλληλεπιδράσεις των μελών είναι εξίσου – αν όχι περισσότερο – σημαντικές από τα […]

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας του παιδιού, μέσω της οργάνωσης του λόγου και της ομιλίας του, και στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών του προφορικού λόγου. Επεξεργάζεται εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας σε παιδιά με λειτουργική αδυναμία εκπομπής λόγου. Η λογοθεραπευτική προσπάθεια επικεντρώνει την προσοχή της σε τρεις βασικούς άξονες: το λόγο (γλωσσική έκφραση […]

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Όταν το ένα παιδί εμφανίζει αναπτυξιακές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης, απαιτείται ειδική παιδαγωγική παρέμβαση, προσαρμοσμένη αποκλειστικά στις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Σκοπός της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η ενεργοποίηση και ο εμπλουτισμός των γνωστικών λειτουργιών του παιδιού (μνήμη, λογική σκέψη, αντιληπτική ικανότητα, συγκέντρωση, προσοχή…), η απόκτηση δεξιοτήτων […]

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία παρεμβαίνει σε διαταραχές και προβλήματα, που εμποδίζουν τη λειτουργική επίδοση των παιδιών και στοχεύει στην ανάπτυξη, τη βελτίωση ή την επανάκτηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, στις οποίες υπολείπονται. Η εργοθεραπεία μέσα από επιλεγμένα θεραπευτικά προγράμματα και δραστηριότητες συντελεί στην ανάπτυξη και ωρίμανση του παιδιού σε τομείς όπως: Κινητικές δεξιότητες: όπως η αδρή […]

Παιγνιοθεραπεία

Η παιγνιοθεραπεία αποτελεί μια μη – κατευθυντική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε παιδιά και χρησιμοποιεί το συμβολικό στοιχείο. Αποτελεί μέσο εξωτερίκευσης συναισθημάτων ή απλής βίωσης αυτών. Παίζοντας, ένα παιδί μαθαίνει, πειραματίζεται, ευχαριστιέται, απογοητεύεται και σταδιακά ανακαλύπτει τον εαυτό του και τον κόσμο που το περιβάλλει. Η Παιγνιοθεραπεία θεωρεί ότι το παιχνίδι εμπεριέχει θεραπευτική δυναμική και […]

Δραματοθεραπεία

Η δραματοθεραπεία χρησιμοποιεί με επιστημονικό τρόπο τα θεραπευτικά στοιχεία του δράματος και του θεάτρου στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας. Με εργαλείο τη δημιουργική έκφραση, το παίξιμο ρόλων, τη ζωγραφική, το παιχνίδι, τη χρήση ιστοριών, μύθων, παραμυθιών, επιτρέπεται η αναβίωση και επεξεργασία προσωπικών εμπειριών, με τρόπο ασφαλή και αποστασιοποιημένο.

Συμβουλευτική Οικογένειας – Γονέων

Η συμβουλευτική αποτελεί μία ψυχοεκπαιδευτική διεργασία και απευθύνεται τόσο σε εκείνους που είναι ήδη γονείς, όσο και σε όσους επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον γονεϊκό ρόλο. Επεξεργάζεται δυσλειτουργίες και δυσχερείς καταστάσεις εντός του οικογενειακού πλαισίου κι αναζητά διεξόδους.