τομείς δράσης

Η επιστημονική ομάδα του  παιδιόθεν  καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά τις ανάγκες παιδιών από τη βρεφική ηλικία μέχρι και το τέλος της εφηβικής περιόδου.

Μέσα από ατομικά και ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα προσφέρουμε υπηρεσίες, όπως:

  • τη διάγνωση και αξιολόγηση των νοητικών και γνωστικών ικανοτήτων, καθώς και των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών
  • την υποστηρικτική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
  • τη λογοθεραπεία
  • την αντιμετώπιση δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών
  • τη συμβουλευτική οικογενείας
  • την ειδική διαπαιδαγώγηση
  • την εργοθεραπεία
  • την ένταξη σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης
  • τον επαγγελματικό προσανατολισμό