Στο παιδιόθεν προσεγγίζουμε το παιδί και την οικογένεια του, με βάση τη συστημική – υπαρξιακή κατεύθυνση. Η οικογένεια δεν αποτελεί απλώς μία ομάδα ανθρώπων, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Είναι μια σύνθετη ολότητα με δικής της δομή, κανόνες και στόχους, στην οποία οι αλληλεπιδράσεις των μελών είναι εξίσου – αν όχι περισσότερο – σημαντικές από τα δρώντα μέλη. Συνεπώς αντικείμενο και στόχος της ψυχοθεραπευτικής μας παρέμβασης παύει να είναι πλέον το παιδί ή ο έφηβος και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο σύστημα των σχέσεων στο οποίο αυτό ανήκει, δηλαδή στην οικογένεια του.

  • Ατομική Ψυχοθεραπεία: Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, με στόχο την κατανόηση των ψυχολο γικών εμπλοκών και δυσκολιών του παιδιού και εφήβου και τη λειτουργική διαχείρισης αυτών.
  • Ομαδική Ψυχοθεραπεία: Ομάδες εφήβων, που διαπραγματεύονται ζητήματα σχετικά με διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία, διαχείριση άγχους, τραυματικές εμπειρίες, στρες από προετοιμασία εξετάσεων…
  • Θεραπεία Οικογένειας και Ζευγαριού: Απευθύνεται σε οικογένειες και ζευγάρια, που συναντούν δυσκολίες στις σχέσεις και την επικοινωνία τους και συγκρούσεις, που κάνουν την οικογένεια δυσλειτουργική.
  • Χορήγηση Ψυχολογικών Δοκιμασιών (Τ.Α.Τ., Rorshach..): Ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες, που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή κατανόηση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου και την περαιτέρω αντιμετώπιση των δυσκολιών του.