Απευθύνεται σε οικογένειες, που συναντούν δυσκολίες στις σχέσεις και την επικοινωνία τους και βιώνουν συγκρούσεις, που κάνουν τη συμβίωση των μελών δυσλειτουργική. Βασική προϋπόθεση της οικογενειακής θεραπείας αποτελεί η ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στην οικογένεια και στις ανενεργές δυνάμεις της, που εμποδίζουν την ανάπτυξή της. Η ύπαρξη συμπτώματος στο παιδί αντιμετωπίζεται, ως αποτέλεσμα δυσλειτουργικών οικογενειακών σχέσεων κι όχι ως ατομικό πρόβλημα.