Το παιδί, που ήσουν κάποτε… είναι άραγε περήφανο για αυτό, που έχεις γίνει;